Úvod  |  Čím začít  |  Katalog a ceníky  |  Certifikáty  |  O firmě  |  Distributoři  |  Kontakt  |  Servis  |  Mapa webu
Trezory - sejfy
Trezory - pancéřové pokladny
Produkty na broń
Szafy
Depozytowo - bankowe
Na zamówienie
Zamki

Představení výrobce KONSMETAL:

Firma Konsmetal byla založena 13. června 1991. V současnosti je čelním výrobcem mechanického pasivního zabezpečení v Polsku.

Značka výrobků Konsmetal je rozšířená ve většině zemí Evropy. Významnými odběrateli výrobků Konsmetal jsou: Holandsko, Švédsko,Dánsko, Belgie, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovin. Zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci spolu s moderní výrobní technikou přispívají k úspěchům firmy a spokojenosti koncových uživatelů trezorů Konsmetal.

Zárukou vysoké kvality výrobků Konsmetal jsou početné certifikace a atesty. Firma splnila mezi jinými i certifikát  ISO 9001 potvrzují systém shody a jakosti výroby. Výrobky Konsmetal jsou certifikovány také atesty: švédským SIS, dánským SKAFOR, českým SZU, německým VDS a samozřejmě i polskými atesty zkušebny IMP Varšava (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) a zpravodajské služby Agentura vnitřní bezpečnosti ABW Varšava (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Konsmetal Sp. z o.o. koordinuje výrobu s výsledky trvalého širokého výzkumu. Díky tomu výrobky Konsmetal soustřeďují v sobě nejen myšlenky a technické inovace polských konstruktérů, ale i nejnovější světová řešení v oboru výroby mechanických zabezpečovacích zařízení.

V roce 1998 roku firma spustila moderní automatickou linku stříhání a svařování plechů italské firmy SALVAGNINI. Tímto byla dokončena plná automatizace centrálně počítačem řízeného procesu výroby. Výsledkem investice byl nárůst vysoké a stálé jakosti výrobků spolu se zefektivněním a snížením nákladů výroby.

Pohled na výrobní linku:

Pohled na továrnu:


Nacionále výrobce:

Konsmetal Sp. z o.o. ul.Bracka 25, 00-028 Warszawa; NIP: 525-22-44-276; K RS: 0000123551
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
;

Wysokość kapitału zakładowego: 24.929.000,00 PLN